AbiRiskPlan6


Straten, hydranten, interventiedossiers, interventieplannen/-kaarten, gevaarlijke producten, rampenplannen...

De module AbiRiskPlan laat u toe een brede kennisdatabank aan te leggen specifiek met het oog op informatieverstrekking tijdens interventies en rampen. AbiFire biedt de mogelijkheid zowel de vorm als de inhoud van deze informatie te personaliseren. Dit laat u toe de ingave ervan te faseren afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van uw brandweerkorps. AbiPlan omvat verschillende soorten informatie die bewaard worden op fiches en objecten.


Voor een meer uitgebreide toelichting, gelieve ons te contacteren op info@abiware.be of tel 014/56.37.50.